BIOS

Historiek          Bioslied          Wetenschapslied

BIOS is de faculteitskring voor de studenten Biologie (faculteit Wetenschappen) aan de KU Leuven. Bios is lid van LOKO en Scientica. BIOS is ontstaan uit een beweging van Nederlandstalige biologiestudenten in Leuven, die ijverden voor meer Nederlandstalige cursussen. In het begin van de jaren vijftig was het onderwijs aan de KU Leuven immers nog voor een groot deel in het Frans. In samenspraak met de professoren H. Koch, G. Vandenbroek en K. Buffel, werd de studentenkring op 5 december 1951 gesticht. De naam zou een verwijzing zijn naar het “bios”-mengsel dat indertijd in het plantkundig instituut ontwikkeld was. In de beginjaren waren de activiteiten van bios vooral gericht op lezingen en kleinschalige excursies. Stilaan kwam het bestuur meer in handen van studenten en veranderde de sfeer. Het schoolse karakter maakte plaats voor een gezellige studentenmentaliteit. Begin jaren ’70 is de kring begonnen met het uitgeven van een eigen tijdschrift: het ‘biosblad’. Hierin is, naast belangrijke informatie voor de biologiestudenten, vooral veel nuttige onzin te lezen. Terugkomende thema’s in het Biosblad zijn verslagjes van activiteiten, spelletjes, grapjes, tekeningen en kleine schrijfseltjes van studenten.

Het huidige stamcafé van BIOS is de Blokhut. Dit café kan je vinden op de Oude Markt vlakbij de kotmadam. Je kan op vertoon van je lidkaart een zuipkaart van 11 consumpties kopen voor 17 euro. Je kan hiermee bier en frisdrank tot een waarde van 2 euro aankopen.

De drie pijlers

De activiteiten van BIOS bestrijken drie domeinen. Ergens midden de jaren ’90 werd het begrip ‘de drie pijlers van Bios’ geïntroduceerd. De drie pijlers verwijzen naar de drieledige taak die bios sinds jaar en dag op zich neemt.

Vertegenwoordiging
BIOS vertegenwoordigt de belangen van de student bij de professoren, de onderwijscommissie, de departementsraad en enkele andere overkoepelende organisaties. In het praesidium van bios wordt jaarlijks een verantwoordelijke aangesteld die de studentenkring, en zo dus de student, vertegenwoordigt bij Scientica, de overkoepelende wetenschapskring. Ook bij LOKO en POC moet BIOS vertegenwoordigd worden. Vaak vindt de vertegenwoordiging van studenten plaats via de jaarverantwoordelijken.

Dienstverlening
BIOS kondigt activiteiten aan, verkoopt T-shirts en zorgt ervoor dat iedere eerstejaarsstudent een peter of meter kan krijgen. De belangrijkste dienstverlening van bios is de cursusdienst. Deze wordt elk jaar door enkele studenten georganiseerd en zorgt ervoor dat de studenten hun cursussen voor een eerlijke prijs kunnen bestellen.

Ontspanning
Geen studentenkring zonder feestjes, etentjes of sportacitiviteiten. Dit is het derde en bij de meeste studenten het best gekende terrein van bios. Vroeger organiseerde BIOS wekelijks het ‘bioseten’, de biologiestudenten aten dan in groten getale samen een broodmaaltijd. Deze traditie is in de loop der jaren uitgedoofd en vervangen door andere activiteiten zoals de spaghetti-avond die jaarlijks georganiseerd wordt. In het biospraesidium worden jaarlijks mensen aangesteld die zich verantwoordelijk stellen voor het organiseren van td’s, cantussen, culturele activiteiten en sport.   Bios is een kring van tradities, zo heeft de kring nog steeds het jaarlijkse kerstfeest, waarop ereleden en studenten samen tafelen en waar de laatstejaars de avond afsluiten met een kleine voorstelling. Andere tradities zijn in onbruik geraakt en vervangen door nieuwe, bios leeft, evolueert en gaat met zijn tijd mee. Een traditie waar stevig aan wordt vastgehouden, is de cantus. Hoewel de laatste jaren ook daar een verschraling van de kennis van originele melodieën optreedt. Bios heeft een eigen lied, dat wordt gezongen op de melodie van het Duitse ‘Die Lore’. Het bioslied zou zijn ontstaan in het derde bestaansjaar, op een bus richting een dansavond in Gent.

Lijst van Praesides van BIOS sinds het ontstaan (merk op dat in de beginjaren nog niet van een praeses, maar van een voorzitter gesproken werd)

’51-’52: Wim De Smet
’52-’53: Wim De Smet
’53-’54: Wim De Smet
’54-’55: Oscar Van Der Borght
’55-’56: Herman De Vos
’56-’57: Herman De Vos
’57-’58: Toon De Roo
’58-’59: Jo Van Orshoven
’59-’60: Jan De Craan
’60-’61: Karel de Brabander
’61-’62: Jean-Pierre Daenen
’62-’63: Jos Moens
’63-’64: Jan Van Duffel
’64-’65: Paul Busselen
’65-’66: Raymond Clarysse
’66-’67: Romain Decambray
’67-’68: Ludo Pinceel
’68-’69: Robert Berten
’69-’70: Bert Vandessel
’70-’71: Lode Vanhoutte
’71-’72: Piet Aelberts
’72-’73: Laurent Jaeken
’73-’74: Paul Van Den Brempt
’74-’75: Geert Cauwenbergh
’75-’76: Paul De Troyer
’76-’77: Hilde Bertrands
’77-’78: Luk De Backer
’78-’79: Jos Beyens
’79-’80: Jan Breine
’80-’81: Gust Tops
’81-’82: Leo Huybrechts
’82-’83: Frank Clottens
’83-’84: Mia Cambré
’84-’85: Johan Duyver
’85-’86: Patrick Callaerts
’86-’87: Steven van Steenkiste & Ingrid vanderauwera
’87-’88: Axel Bortels
’88-’89: Dirk Dom
’89-’90: Dirk Dom
’90-’91: Hubert Mergelsberg
’91-’92: Sigrid Maebe
’92-’93: Bruno Gobin
’93-’94: Jan Ooghe & Mark Peeters
’94-’95: Joke Flour
’95-’96: Koen Trappeniers
’96-’97: Stefan Clerens
’97-’98: Ingrid Chalmet
’98-’99: Helen Roelants
’99-’00: Joost Raeymaekers
’00-’01: Pim Niesten & Jef Guelinckx
’01-’02: Bruno Debaere
’02-’03: Wannes d’Hertog & Jo Franckx
’03-’04: Dino Verreydt & Elly Vaes
’04-’05: Maarten Vanhove en Hendrik Trekels
’05-’06: Kristel Mijnendonckx & Arne Van Hoeck
’06-’07: An Custers
’07-’08: Tine Bynens
’08-’09: Jonas Bylemans
’09-’10: Jef Stroeken
’10-’11: Sara Gilissen
’11-’12: Pieter Van Dijk
’12-’13: Jens Warrie & Elke Cruysberghs
’13-’14: Wannes Dejonckheere
’14-’15: Jens Van Steerteghem
’15-’16: Sarah Vanzeebroeck
’16 – ’17: Lennard Seys