Onderwijs

Onderwijs          Cursusdienst          Examenvragen

Onderwijs, een van de takken waarin BIOS  vertegenwoordigers heeft. Deze zetelen in OOR (overkoepelende onderwijsraad) van Scientica waarin thema’s binnen de faculteit Wetenschappen aan bod komen maar ook algemene onderwerpen binnen de KU Leuven worden besproken (o.a. rectorsverkiezingen). Deze laatste worden ook besproken in tweewekelijkse vergaderingen met alle studentenkringen samen in de studentenraad van KU leuven

Verder is er de POC-raad (permanente onderwijscommissie) waarin buiten de studentenvertegenwoordigers ook de programmadirecteur en proffen aanwezig zijn. Zaken zoals masterhervorming worden hier besproken en de taak van onze onderwijsverantwoordelijke en jaarverantwoordelijken is hier de biologiestudenten te vertegenwoordigen. Opmerkingen en problemen over vakken en proffen mogen aan deze verantwoordelijke worden vermeld. In hoeverre de ernst van het probleem zullen zij dit voorleggen op de POC of aan de programmadirecteur om zo een eventuele oplossing te kunnen vinden.

Aan de hand van al deze onderwijsorganen kunnen wij en de KU Leuven jullie een optimaal onderwijs bieden.

 

Jaarverantwoordelijken:

1e jaar bachelor: Lander Storms (lander.storms@student.kuleuven.be)

2e jaar bachelor: Lotte De Backer (lotte.debacker@student.kuleuven.be)

3e jaar bachelor: Teresa Welke (teresa.welke@student.kuleuven.be)

1e master: Lennard Seys (lennard.seys@student.kuleuven.be)

2e master: Fien De Winter (fien.dewinter@student.kuleuven.be)
Bruno Kanage (bruno.kanage@student.kuleuven.be)