Thesis: ‘The optimal way of drying hands at KU Leuven’

Beste professoren, onderzoekers, administratief & technisch personeel

U kan er tegenwoordig niet meer naast kijken: een goede handhygiëne is essentieel. Voor het bekomen van een goede handhygiëne is het drogen van handen even belangrijk als het wassen ervan. In het kader van mijn thesisonderwerp “The optimal way of drying hands at KU Leuven” lanceer ik daarom deze bevraging om te polsen naar uw gebruikservaring met verschillende handdroogmethoden. Ook methoden die momenteel niet aangeboden worden komen aan bod.

Het doel van deze bevraging bestaat erin om, met behulp van additionele onderzoeken, een advies te formuleren voor de KU Leuven in haar zoektocht naar de optimale handdroogmethode.

Deze enquête is anoniem en uw respons draagt bij aan een hygiënische sanitaire omgeving voor iedereen. Deelnemen vraagt ongeveer 6 minuten van uw tijd en kan tot uiterlijk maandag 22/02/2021 door op deze link te klikken: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1Aj9LwBk6E0uGYR.

Ook al bent u tegenwoordig minder of helemaal niet meer op de campus, uw feedback blijft relevant!

Voor vragen kan u mailen naar kobe.debruyne@student.kuleuven.be. Ik ben een student handelsingenieur die werkt aan een thesis met ondersteuning van de Technische Diensten van de KU Leuven.

Ik hoop van harte op uw respons.

Bij voorbaat dank.
Kobe De Bruyne