Beleid

Hier vindt u de motivatiebrief van de studentenvertegenwoordigers Biologie 2022-2023 terug. Deze was ook naar elke stemgerechtigde biologiestudent verstuurd tijdens de kiesweek in april 2022.

Zodra het beleidsdocument van de huidige praeses Silke Kusters beschikbaar is, verschijnt het hier.

Zodra het intern regelement herwerkt is, verschijnt het hier.