Geschiedenis

BIOS is ontstaan vanuit een beweging van Nederlandstalige biologiestudenten in Leuven, die ijverden voor meer Nederlandstalige cursussen. In het begin van de jaren vijftig was het onderwijs aan de KU Leuven immers nog voor een groot deel in het Frans. In samenspraak met de professoren H. Koch, G. Vandenbroek en K. Buffel, werd de studentenkring op 5 december 1951 gesticht. De naam zou een verwijzing zijn naar het “bios”-mengsel dat indertijd in het plantkundig instituut ontwikkeld was. In de beginjaren waren de activiteiten van bios vooral gericht op lezingen en kleinschalige excursies. Stilaan kwam het bestuur meer in handen van studenten en veranderde de sfeer. Het schoolse karakter maakte plaats voor een gezellige studentenmentaliteit. 

Begin jaren ’70 is de kring begonnen met het uitgeven van een eigen tijdschrift: het ‘BIOSblad’. Hierin is, naast belangrijke informatie voor de biologiestudenten, vooral veel nuttige onzin te lezen. Terugkomende thema’s in het BIOSblad zijn verslagjes van activiteiten, spelletjes, grapjes, tekeningen en kleine schrijfseltjes van studenten. Tegenwoordig worden er ook voluit memes in de boekjes geplaatst.
Op dinsdagavonden kun je vaak biologen vinden in het huidige stamcafé van BIOS: de Blokhut. Dit café kan je vinden op de Oude Markt vlakbij de kotmadam. 

Praesides

Lijst van Praesides van BIOS sinds het ontstaan (merk op dat in de beginjaren nog niet van een praeses, maar van een voorzitter gesproken werd)

 • ’51-’52: Wim De Smet
 • ’52-’53: Wim De Smet
 • ’52-’54: Wim De Smet
 • ’54-’55: Oscar Van Der Borght
 • ’55-’56: Herman De Vos
 • ’56-’57: Herman De Vos
 • ’57-’58: Toon De Roo
 • ’58-’59: Jo Van Orshoven
 • ’59-’60: Jan De Craan
 • ’60-’61: Karel de Brabander
 • ’61-’62: Jean-Pierre Daenen
 • ’62-’63: Jos Moens
 • ’63-’64: Jan Van Duffel
 • ’64-’65: Paul Busselen
 • ’65-’66: Raymond Clarysse
 • ’66-’67: Romain Decambray
 • ’67-’68: Ludo Pinceel
 • ’68-’69: Robert Berten
 • ’69-’70: Bert Vandessel
 • ’70-’71: Lode Vanhoutte
 • ’71-’72: Piet Aelberts
 • ’72-’73: Laurent Jaeken
 • ’73-’74: Paul Van Den Brempt
 • ’74-’75: Geert Cauwenbergh
 • ’75-’76: Paul De Troyer
 • ’76-’77: Hilde Bertrands
 • ’77-’78: Luk De Backer
 • ’78-’79: Jos Beyens
 • ’79-’80: Jan Breine
 • ’80-’81: Gust Tops
 • ’81-’82: Leo Huybrechts
 • ’82-’83: Frank Clottens
 • ’83-’84: Mia Cambré
 • ’84-’85: Johan Duyver
 • ’85-’86: Patrick Callaerts
 • ’86-’87: Steven van Steenkiste & Ingrid vanderauwera
 • ’87-’88: Axel Bortels
 • ’88-’89: Dirk Dom
 • ’89-’90: Dirk Dom
 • ’90-’91: Hubert Mergelsberg
 • ’91-’92: Sigrid Maebe
 • ’92-’93: Bruno Gobin
 • ’93-’94: Jan Ooghe & Mark Peeters
 • ’94-’95: Joke Flour
 • ’95-’96: Koen Trappeniers
 • ’96-’97: Stefan Clerens
 • ’97-’98: Ingrid Chalmet
 • ’98-’99: Helen Roelants
 • ’99-’00: Joost Raeymaekers
 • ’00-’01: Pim Niesten & Jef Guelinckx
 • ’01-’02: Bruno Debaere
 • ’02-’03: Wannes d’Hertog & Jo Franckx
 • ’03-’04: Dino Verreydt & Elly Vaes
 • ’04-’05: Maarten Vanhove & Hendrik Trekels
 • ’05-’06: Kristel Mijnendonckx & Arne Van Hoeck
 • ’06-’07: An Custers
 • ’07-’08: Tine Bynens
 • ’08-’09: Jonas Bylemans
 • ’09-’10: Jef Stroeken
 • ’10-’11: Sara Gilissen
 • ’11-’12: Pieter Van Dijk
 • ’12-’13: Jens Warrie & Elke Cruysberghs
 • ’13-’14: Wannes Dejonckheere
 • ’14-’15: Jens Van Steerteghem
 • ’15-’16: Sarah Vanzeebroeck
 • ’16–’17: Lennard Seys
 • ’17–’18: Reine Spiessens
 • ’18–’19: Jonas Lequeu & Emma Van Steenweghen
 • ’19-’20: Lander Storms
 • ’20-’21: Jasmine Donckers
 • ’21-’22: Elke Voeten
 • ’22-’23: Silke Kusters
 • ’23-’24: Michiel Vander Elst