Doop

Veel studentenkringen hebben een inwijdingsritueel, ook wel de doop genoemd. Ook BIOS heeft een doop die zal plaatsvinden eind oktober of begin november in Arenberg. Er gaan jammer genoeg veel geruchten de ronde over dopen die totaal niet aansluiten bij het dopen bij studentenkringen. Je hoeft ook niet gedoopt te worden om lid te zijn van de kring of vereniging mee te doen aan activiteiten doorheen het jaar.

Voor de doop is er een week waarbij de studenten die zich willen laten dopen samen leuke en simpele opdrachten moeten volbrengen. Bij deze opdrachten en de doop zelf gebeuren geen onverantwoorde, vernederende, mensonterende of onjuiste praktijken. Ook zal bij geen enkele activiteit een druppel alcohol of andere gevaarlijke drank geconsumeerd worden. De doop zal geleid worden door doopmeesters (die zelf ook gedoopt zijn), en er zal ook altijd een EHBO-verantwoordelijke en een neutrale aanspreekpersoon zijn. Er wordt met elk individu zijn allergieën en fysieke beperkingen rekening gehouden. 

De doop bij BIOS is een leuk evenement waarbij je je medestudenten beter leert kennen en je een band schept met de gedoopten. Het is een fijne activiteit waarbij we te allen tijden plezier en veiligheid hoog in het vaandel dragen.

Jaarlijks wordt een doopcharter opgesteld in samenwerking met de Leuvense politie. Hierin staan strikte regels over het verloop van de doop die nooit gebroken mogen worden. BIOS ondertekent elk jaar dit charter.

Bij de doop staat het samen zijn centraal, waarbij ongelofelijk leuke ervaringen opgedaan zullen worden en een tijd wordt beleefd die je niet snel zal vergeten!

Bij vragen over de doop kan je terecht bij de doopmeesters of praeses.