visie

Visie – De drie pijlers

De activiteiten van BIOS bestrijken drie domeinen. Ergens midden de jaren ’90 werd het begrip ‘de drie pijlers van Bios’ geïntroduceerd die staan voor de drieledige taak die bios sinds jaar en dag op zich neemt.

Vertegenwoordiging
BIOS vertegenwoordigt de belangen van de student bij de professoren, de onderwijscommissie, de departementsraad en enkele andere overkoepelende organisaties. In het praesidium van bios wordt jaarlijks een verantwoordelijke aangesteld die de studentenkring, en zo dus de student, vertegenwoordigt bij Scientica, de overkoepelende wetenschapskring. Ook bij LOKO en POC moet BIOS vertegenwoordigd worden. Vaak vindt de vertegenwoordiging van studenten plaats via de jaarverantwoordelijken.

Dienstverlening
BIOS kondigt activiteiten aan, verkoopt T-shirts en zorgt ervoor dat iedere eerstejaarsstudent een peter of meter kan krijgen. De belangrijkste dienstverlening van bios is de cursusdienst. Deze wordt elk jaar door enkele studenten georganiseerd en zorgt ervoor dat de studenten hun cursussen voor een eerlijke prijs kunnen bestellen.

Ontspanning
Geen studentenkring zonder feestjes, etentjes of sportacitiviteiten. Dit is het derde en bij de meeste studenten het best gekende terrein van bios. Vroeger organiseerde BIOS wekelijks het ‘bioseten’, de biologiestudenten aten dan in groten getale samen een broodmaaltijd. Deze traditie is in de loop der jaren uitgedoofd en vervangen door andere activiteiten zoals de spaghetti-avond die jaarlijks georganiseerd wordt. In het biospraesidium worden jaarlijks mensen aangesteld die zich verantwoordelijk stellen voor het organiseren van td’s, cantussen, culturele activiteiten en sport. Bios is een kring van tradities, zo heeft de kring nog steeds het jaarlijkse kerstfeest, waarop ereleden en studenten samen tafelen en waar de laatstejaars de avond afsluiten met een kleine voorstelling. Andere tradities zijn in onbruik geraakt en vervangen door nieuwe, bios leeft, evolueert en gaat met zijn tijd mee. Een traditie waar stevig aan wordt vastgehouden, is de cantus. Hoewel de laatste jaren ook daar een verschraling van de kennis van originele melodieën optreedt. Bios heeft een eigen lied, dat wordt gezongen op de melodie van het Duitse ‘Die Lore’. Het bioslied zou zijn ontstaan in het derde bestaansjaar, op een bus richting een dansavond in Gent.